Được cung cấp bởi International Airline Services (IAS Global), SkyTeam Marine & Offshore cùng mang lại giải pháp du lịch dành cho ngành công nghiệp năng lượng hàng hải và hải ngoại.

Các lợi ích

Một địa chỉ liên hệ

Các thành viên tham gia SkyTeam được đại diện bởi International Airline Services, nhà lãnh đạo đầu ngành của du lịch Marine & Offshore. 

Tiết kiệm đáng kể

Đối với những du khách hội đủ điều kiện, giá vé dành cho thành viên của Marine & Offshore cho thấy mức tiết kiệm đáng kể và tính linh hoạt so với giá vé thông thường.

Các lợi ích cho hành khách

Du khách của quý vị sẽ được hưởng lợi từ những dịch vụ và mạng lưới rộng khắp của các thành viên SkyTeam, như SkyPriority.

Được cung cấp bởi IAS

Để biết thêm thông tin và khám phá cách tận dụng chương trình này, vui lòng truy cập IAS Global, đối tác độc quyền của chúng tôi để quản lý SkyTeam Marine & Offshore

Truy cập IAS Global