Hãy lên kế hoạch cho hành trình đi Vòng quanh thế giới bằng cách sử dụng công cụ Lập kế hoạch Vòng quanh thế giới

Công cụ lập kế hoạch này sẽ giúp bạn xây dựng một hành trình phù hợp với các điều kiện của vé liên chặng Vòng quanh thế giới của SkyTeam. Khi bạn xác nhận hành trình bằng công cụ lập kế hoạch, bạn có thể tự tin đặt chỗ trong GDS của mình!

Để bắt đầu sử dụng công cụ Lập kế hoạch Vòng quanh thế giới, hãy nhấn vào nút dưới đây.

 

Bắt đầu lập kế hoạch bay vòng quanh Thế Giới

AMADEUS AN*S25AUGNCEATL
GALILEO A15AUGTLSMEX//*S
SABRE 115AUGTLSMEX‡/*S
WORLDSPAN A15AUGTLSMEX-/*S
APOLLO A15AUGTLSMEX‡/*S
TOPAS A07APRSELBCN**S
ABACUS 115AUGTLSMEX‡/*S
TRAVELSKY AV CANSHA/07NOV/*S