Quảng Bá Go Round the World

Quảng Bá Go Round the World

Hướng dẫn Tham khảo Nhanh

Hãng hàng không

AF, AM, AR, AZ, CI, DL, FM, GA, KQ, KE, KL, MF, ME, MU, OK, RO, SU, SV, UX, VN

Không cho phép mã số chia sẻ trên các hãng hàng không không thuộc SkyTeam


Hành trình

Hành trình phải bắt đầu và kết thúc ở cùng một quốc gia.

Hành trình phải bao gồm ít nhất (nhưng không quá):

-một chuyến bay qua Đại Tây Dương

-một chuyến bay qua Thái Bình Dương

-một chuyến bay giữa khu vực 2 và khu vực 3.


Giá vé có sẵn

Giảm giá 15% vé hạng Phổ thông RTW trên tất cả các nhóm giá vé
Giảm giá 15% vé hạng Thương gia RTW trên tất cả các nhóm giá vé

Nhấp vào ĐÂY để xem các hạng đặt vé được áp dụng.


Hạng dịch vụ

Phổ thông & Thương gia


Phí phụ thu

Đối với giá vé này, phí phụ thu Q sẽ được áp dụng, thay vì phí phụ thu YQ/YR (ngoại trừ phí an ninh và phí bảo hiểm nhất định).

Vui lòng tham khảo toàn bộ văn bản quy định từ hãng hàng không xuất vé của quý vị để biết thêm thông tin.


Số vé

4 đến 16 vé dành cho RTWSKY4

3 đến 16 vé dành cho RTWSKY3, RTWSKY2 và RTWSKY1


Đặt chỗ/Xuất vé

Yêu cầu đặt chỗ cho tất cả các chuyến bay ít nhất 7 ngày trước khi khởi hành.

Xuất vé trong vòng 72 giờ sau khi đặt vé và ít nhất tại D-7.


Hạng dịch vụ

Phổ thông và Thương gia


Trẻ em

Trẻ sơ sinh (không có ghế ngồi): 10% giá vé

Trẻ sơ sinh (có ghế ngồi): 75% giá vé

Trẻ từ 2-11 tuổi (đi kèm): 75% giá vé

Trẻ đi một mình: Không cho phép


Thay đổi

125 USD cho trường hợp Khách không có mặt/Tái cấp

·Bao gồm những thay đổi với khu vực đầu tiên (từ nơi đi)

·Bao gồm điều chỉnh tuyến đường (cộng chênh lệch giá vé, dựa trên tính toán lại số dặm và/hoặc số điểm quá cảnh).

150 USD cho trường hợp Hủy vé/Hoàn vé

0 USD cho trường hợp thay đổi ngày/giờ/số chuyến bay (trừ khu vực đầu tiên) (phí dịch vụ địa phương có thể Áp Dụng)


Miễn cước hành lý

- 1 Kiện (tối đa 23Kg) đối với Hạng Phổ thông
- 2 Kiện (tối đa 23Kg) đối với Hạng Thương gia


Thời gian mở bán

Ngày 30 tháng 11 năm 2019 - Ngày 31 tháng 12 năm 2019


Thời gian bay

Ngày 7 tháng 12 năm 2019 - Ngày 7 tháng 3 năm 2020 (Chuyến bay phải khởi hành trong khoảng thời gian này)


Thời gian Lưu trú Tối thiểu/Tối đa

Từ 10 ngày* sau khi chuyến bay quốc tế đầu tiên khởi hành đến 6 tháng

*Ngoại trừ: xuất phát từ Nhật Bản và Tây Nam Thái Bình Dương: 5 ngày


Chuyển chuyến bay

Cho phép tối đa 15 ngày


Quá cảnh

Yêu cầu tối thiểu 2 điểm/cho phép tối đa 15 điểm đối với RTWSKY3, RTWSKY2 và RTWSKY1
Yêu cầu tối thiểu 3 điểm/cho phép tối đa 5 điểm đối với RTWSKY4

Yêu cầu ít nhất 1 điểm quá cảnh tại mỗi khu vực trên thế giới ngoài khu vực xuất phát

Cho phép 2 điểm chuyển tiếp trong cùng một thành phố nhưng chỉ cho phép một điểm quá cảnh trong bất kỳ một thành phố nào

Khu vực biển được tính là 1 điểm quá cảnh


Ví dụ Mã Nhập GDS

Abacus: FQCGKCGK20MAYRW-GA

Amadeus: FQDICNICN/AKL

Apollo: $DMEXMEX-RTW+AM

Axess: FDCANCAN/KE

Galileo: FDPARPAR25MAR-RTW/AF::USD

Infini: FQNRTNRT20MAYRW-KE

Sabre: FQSELSEL01SEPRW-KE

Topas: FQDICNICN/AKE/R

Travelsky: XS FSD CANCAN/KE

Worldspan: 4FATLATLRW-DL

Lưu ý: các thành phố, mã hãng hàng không và ngày chỉ được sử dụng như các ví dụ.


Nhập Tính toán Tự động

Abacus: WPRW

Amadeus: FXX/S2RW

Apollo: $B

Axess: FQS

Galileo: FQ

Infini: WPRW

Sabre: WPRW

Topas: FXP/SNRW

Travelsky: QTE:/KL/RTWF

Worldspan: 4P (or4P*)

Lưu ý 1: các thành phố, mã hãng hàng không và ngày chỉ được sử dụng như các ví dụ.

Lưu ý 2: Tự động định giá có thể không có sẵn cho tất cả các GDS. Tham khảo trang trợ giúp GDS của quý vị để có thêm thông tin.


Giá vé khuyến mại RTW được áp dụng tùy thuộc vào lượng vé sẵn có của hạng đặt vé cụ thể.
Nếu hạng đặt vé được yêu cầu không có sẵn, giá vé RTW tiêu chuẩn sẽ được áp dụng

Vui lòng xác minh GDS của quý vị để nhận điều kiện giá vé hoàn chỉnh