Chính sách về Quyền Riêng tư của SkyTeam

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Liên minh Hàng không SkyTeam (“SkyTeam”) nhận thức được rằng quyền riêng tư và việc bảo mật dữ liệu của khách hàng sử dụng các dịch vụ của SkyTeam có sẵn trên trang web, trang web trên thiết bị di động và các ứng dụng di động khác của SkyTeam là rất quan trọng. Do vậy SkyTeam luôn bảo vệ các dữ liệu cá nhân của khách hàng với sự cẩn trọng cao nhất có thể, cam kết tuân thủ các yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Tất cả dữ liệu được thu thập để cung cấp cho quý vị các dịch vụ của chúng tôi đang được xử lý đặc biệt theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Hà Lan. Là công ty kiểm soát dữ liệu để xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị được thu thập thông qua trang web và các ứng dụng của SkyTeam, SkyTeam đã thông báo việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị cho Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan (Autoriteit Persoonsgegevens) theo số 1541232. Báo cáo này sẵn có cho công chúng và có thể được truy cập trên internet tại https://www.collegebeschermingpersoonsgegevens.nl/asp/orsearch.asp.

Chính sách về Quyền Riêng tư này áp dụng cho tất cả các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị bởi hoặc thay mặt cho SkyTeam và thông báo cho quý vị về thực hành bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và các biện pháp bảo mật liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ quý vị khi quý vị sử dụng trang web, trang web trên thiết bị di động và các ứng dụng của SkyTeam hay trong bất kỳ lần liên hệ nào với SkyTeam. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách về Quyền Riêng tư này vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng tải bất kỳ thay đổi nào lên trang web này, do vậy vui lòng kiểm tra thường xuyên để có phiên bản Chính sách về Quyền Riêng tư cập nhật nhất.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nào?

1.1 Khi quý vị sử dụng trang web, trang web trên thiết bị di động hay các ứng dụng của SkyTeam, chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu cá nhân khác nhau của quý vị. Những dữ liệu này có thể được quý vị cung cấp, ví dụ, khi quý vị đăng ký thông tin của mình trên trang web của chúng tôi, hoặc khi quý vị cung cấp dữ liệu của mình trong một khảo sát hay cuộc thi, khi quý vị mua bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của chúng tôi hay các Thành viên của chúng tôi hoặc khi quý vị liên hệ với chúng tôi vì bất kỳ lý do gì. Dữ liệu của quý vị liên quan đến việc sử dụng trang web, trang web trên thiết bị di động hoặc các ứng dụng của chúng tôi hoặc phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cũng có thể được thu thập tự động.

1.2 Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập về quý vị có thể bao gồm: thông tin nhận dạng như tên, danh hiệu, giới tính và ngày sinh của quý vị, số hộ chiếu, quốc tịch và nước sinh sống của quý vị, thông tin liên lạc như địa chỉ, số điện thoại (di động), địa chỉ email, số fax và số máy nhắn tin, các số hành chính như số chương trình khách hàng thân thiết, thông tin tài chính như thông tin chi tiết thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của quý vị, thông tin liên quan đến việc đi lại như công ty lữ hành của quý vị, (các) số liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, lựa chọn ưa thích về ghế ngồi, các nhu cầu y tế cụ thể và yêu cầu chế độ ăn, thông tin mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi về các sở thích và lựa chọn ưa thích của quý vị, nhân khẩu học, trải nghiệm với SkyTeam và/hoặc các dịch vụ của các hãng hàng không thành viên SkyTeam, và các thông tin liên hệ mong muốn, các thông tin chi tiết về công ty của quý vị, như chức danh, chủ lao động hay chi nhánh và thông tin hợp đồng của quý vị, và sự tham gia của quý vị vào các sự kiện, bất kỳ thư từ nào với quý vị, đăng ký tham gia, dừng tham gia và phản đối, thông tin phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi như làm thủ tục lên máy bay trực tuyến, tiếp cận các quầy làm thủ tục tại sân bay và các thiết bị tự phục vụ, thông tin về những lần quý vị truy cập trang web của chúng tôi, như địa chỉ IP, nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại trình duyệt, hệ điều hành của quý vị, các trang được truy cập trên trang web của chúng tôi, các ứng dụng hay trang web trên thiết bị di động, ngày và thời gian truy cập, và trang web chuyển tiếp.

1.3 Chúng tôi cũng có thể xử lý các dữ liệu cá nhân nhất định của quý vị bằng cách sử dụng các cookie (bên thứ ba). Thông tin bổ sung về các cookie được sử dụng thông qua trang web này có thể được tìm thấy trong chính sách về cookie của chúng tôi.

2 Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị vì mục đích gì?

Về cơ bản chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị nhằm phục vụ cho việc triển khai các dịch vụ của chúng tôi, như đặt vé, quản lý đặt chỗ, các chương trình khách hàng thân thiết và các dịch vụ khách hàng, cũng như để từ đó giải quyết việc thanh toán. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của quý vị để thông báo cho quý vị, duy trì liên lạc với quý vị, cũng như định hướng các mục tiêu tiếp thị để có thể mang đến các dịch vụ được cá nhân hóa và các dịch vụ khác phù hợp với sự quan tâm của quý vị. Thêm vào đó, dữ liệu của quý vị được sử dụng để phân tích và tối ưu hóa trang web, trang web trên thiết bị di động và các ứng dụng của chúng tôi và trải nghiệm trực tuyến của quý vị với SkyTeam, và cũng để cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi hay dịch vụ của các hãng hàng không thành viên SkyTeam. SkyTeam có thể ẩn danh dữ liệu của quý vị đối với những phân tích này. Dữ liệu cá nhân của quý vị cũng có thể được yêu cầu cho việc quản lý nội bộ, kiểm toán kế toán và thực hiện các nghĩa vụ do luật pháp quy định, như các thủ tục hành chính được yêu cầu đối với việc nhập cư và hải quan, chống gian lận và đảm bảo an toàn và an ninh chuyến bay. Dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích đã được mô tả ở trên.

3 Ai có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của quý vị?

Dữ liệu cá nhân của quý vị có thể được truy cập bởi những nhân viên của chúng tôi hoặc những người thay mặt cho chúng tôi dựa trên nguyên tắc cần biết những thông tin cơ bản, như nhân sự hành chính, và các đại lý lữ hành được chứng nhận, các hãng thành viên SkyTeam, v.v... Ngoài ra, chỉ cho các mục đích được mô tả ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị với các hãng Hàng không Thành viên SkyTeam và các nhà cung cấp dịch vụ tin cậy bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của mình triển khai các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt và xử lý dữ liệu với mức độ bảo mật nghiêm ngặt tương đương để bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu của quý vị. Ngoài ra, những người nhận này có thể có văn phòng ở những quốc gia ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các yêu cầu pháp lý bổ sung đối với việc chuyển dữ liệu được đáp ứng. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ này là cần thiết: (a) để tuân thủ các yêu cầu của pháp luật; hoặc (b) để thực thi Chính sách về Quyền Riêng tư này.

4 Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị bằng cách nào?

SkyTeam sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị khỏi việc bị tiếp cận trái phép, mất mát, xóa, tiết lộ hay sử dụng không đúng cách và để duy trì tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu của quý vị. Các biện pháp này được xem xét định kỳ. Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ và đảm bảo thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi không thể đảm bảo điều này 100%. Do đó, chúng tôi không thể chắc chắn hoặc đảm bảo an toàn cho bất kỳ thông tin nào quý vị chuyển cho chúng tôi hoặc từ trang web của chúng tôi.

5 Dữ liệu cá nhân của quý vị được lưu trữ trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị cho đến khi chúng tôi còn cần các dữ liệu cho các mục đích được nêu rõ trong Chính sách về Quyền Riêng tư này. Khi quý vị không còn kết nối với SkyTeam nữa, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cá nhân của quý vị tối đa hai năm theo các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, trừ khi quý vị có nộp yêu cầu thích đáng và hợp lệ về việc xóa dữ liệu cá nhân của quý vị.

6 Thực hiện các quyền của quý vị như thế nào?

6.1 Nếu quý vị có thắc mắc về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của mình, hoặc nếu quý vị muốn xem xét, sửa chữa, thay đổi hay xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi xử lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi sử dụng các thông tin liên hệ chi tiết được nêu dưới đây.

6.2 Nếu quý vị có một tài khoản cá nhân trên trang web, trang web trên thiết bị di động hoặc các ứng dụng của chúng tôi, quý vị có thể cập nhật thông tin người dùng và những lựa chọn ưa thích của quý vị ở phần hồ sơ và lựa chọn ưa thích liên quan trong tài khoản của quý vị.

6.3 Nếu quý vị nhận thư từ chúng tôi, và không còn muốn nhận nữa, quý vị có thể hủy đăng ký bằng cách gửi yêu cầu hủy đăng ký tới cùng địa chỉ email đó hoặc bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký trong thư liên quan.

6.4 Nếu quý vị có khiếu nại về quá trình SkyTeam xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại cho Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan (Autoriteit Persoonsgegevens).

7 Liên kết đến các trang web của các bên khác

Trang web này có thể có liên kết đến các trang web của các bên khác. Vui lòng biết rằng SkyTeam không chịu trách nhiệm cho nội dung hay thực hành bảo vệ quyền riêng tư của những trang web đó. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham khảo các tuyên bố về quyền riêng tư của mỗi trang web mà quý vị truy cập.

Liên hệ

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A. (Công ty TNHH Quản lý Liên minh Hàng không SkyTeam)

Schiphol Boulevard 367

WTC, Tower B, 8th floor

1118 BJ Schiphol

Email tại Hà Lan: website@skyteam.com

Phiên bản: Tháng 12 năm 2016