Trước khi bay, vui lòng đảm bảo rằng các yêu cầu về thị thực, giấy tờ di chuyển và sức khỏe của quý vị được cập nhật phù hợp với Quốc gia mà quý vị sẽ đến. SkyTeam có thể giúp quý vị giải đáp các câu hỏi mà quý vị có thể có liên quan đến các yêu cầu về sức khỏe và các giấy tờ cần thiết cho điểm đến của quý vị.

Tìm hiểu về các giấy tờ di chuyển quý vị có thể cần và các quy định về sức khỏe được áp dụng, cụ thể cho hành trình của quý vị, bằng cách nhấp chuột vào:

Nhận thông tin mới nhất về thị thực, sức khỏe và hộ chiếu cho chuyến đi của quý vị