Các yêu cầu về thị thực, sức khỏe và hộ chiếu

Trước khi bay, bạn cần đảm bảo các yêu cầu về thị thực, giấy tờ di chuyển và sức khỏe được cập nhật theo nơi mà bạn đến. SkyTeam có thể giúp trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn liên quan đến sức khỏe khi di chuyển và các tài liệu cần thiết. Bạn chỉ cần điền vào mẫu bên dưới để nhận được những thông tin mới nhất đối với nơi mà bạn đến. Hiện tại, mẫu này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.