Tích lũy dặm bay

Càng bay nhiều, càng có lợi.

Khi bạn đã hoàn tất đăng ký, việc tích lũy dặm bay rất dễ dàng. Chỉ cần cung cấp số khách hàng thường xuyên của bạn khi đặt vé hoặc check-in trên chuyến bay SkyTeam đủ điều kiện. Số dặm bay sẽ được tự động nhập vào tài khoản của bạn.*

Để tích lũy dặm bay, hãng hàng không ghi trên vé máy bay của bạn (hãng bán vé) và hãng khai thác đều phải là các hãng hàng không thành viên của SkyTeam, và bạn phải mua vé đủ điều kiện tích điểm. Bạn có thể kiểm tra xem có đủ điều kiện tích lũy dặm bay hay không và bạn sẽ nhận được bao nhiêu dặm bay trên trang web của chương trình khách hàng thường xuyên.

Lấy lại số dặm bay

Nếu bạn đã bay và chưa nhận được số dặm tích lũy. Bạn phải yêu cầu cộng dặm đã bay trực tiếp với chương trình khách hàng thường xuyên. Vui lòng xem trên trang web của chương trình để biết đầy đủ chi tiết cách thức nộp đơn yêu cầu.

Vui lòng đợi 14 ngày kể từ ngày khởi hành chuyến bay của bạn để số dặm bay được ghi vào tài khoản của bạn.

* Vui lòng giữ vé lên máy bay và hóa đơn mua vé cho đến khi số dặm bay được cộng vào tài khoản của bạn.

Thông tin khác?

Nếu bạn cần thêm bất kì thông tin nào liên quan đến việc tích lũy dặm bay, vui lòng xem trên trang web của chương trình hoặc gọi bộ phận trợ giúp.