Đổi dặm bay

Là thành viên của bất kỳ chương trình khách hàng thường xuyên nào của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng đổi dặm bay thành vé thưởng trên bất kỳ chuyến bay nào được khai thác bởi SkyTeam trên toàn thế giới. Bạn chỉ cần đặt chỗ một lần, bất kể bạn bay trên hãng hàng không thành viên SkyTeam nào hay hành trình bay của bạn bao gồm nhiều hãng hàng không thành viên. Vui lòng truy cập trang web của chương trình khách hàng thường xuyên của bạn để đổi dặm bay trực tuyến hoặc liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chương trình khách hàng thường xuyên.

Vui lòng lưu ý rằng bạn chỉ có thể đổi số dặm bay của bạn bằng cách liên hệ với chương trình khách hàng thường xuyên của mình, không phải với hãng hàng không mà bạn muốn bay.

Thông tin khác?

Nếu bạn cần thêm bất kì thông tin nào liên quan đến việc đổi dặm bay, vui lòng xem trên trang web của chương trình hoặc gọi bộ phận trợ giúp.