SkyTeam là đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị nếu SkyTeam xác định được mục đích và phương tiện xử lý. Các Thành viên cũng có thể là đơn vị kiểm soát dữ liệu chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị nếu họ xác định được mục đích và phương tiện xử lý. SkyTeam không chịu trách nhiệm đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư hoặc Cookie mà các Thành viên hoặc bên thứ ba khác đã đưa ra. 

Khi nào chúng tôi   sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của quý vị?

 

Chúng tôi sẽ thu   thập dữ liệu cá nhân nào từ quý vị?

Tại sao chúng tôi   thu thập dữ liệu cá nhân này?

Căn cứ pháp lý   nào cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị?

Chúng tôi đã thu   thập được dữ liệu cá nhân của quý vị bằng cách nào?

Chúng tôi sẽ lưu   trữ thông tin của quý vị trong bao lâu?

Nếu quý vị truy cập trang web hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi

-     Nếu   quý vị truy cập trang web hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có   thể xử lý cookie. Vui lòng đọc Tuyên bố về Cookie   của chúng tôi để biết thêm thông tin về cookie, dữ liệu cá nhân được thu thập   thông qua cookie và căn cứ pháp lý cho phép chúng tôi sử dụng cookie.

 

 

 

 

Nếu quý vị sử dụng dịch vụ Cuộc họp Trên Toàn cầu (“GMS”) trên trang web   của chúng tôi

 

và/hoặc

 

Nếu quý vị sử dụng Công cụ Lập kế hoạch Toàn cầu (“RtWP”) trên trang web   của chúng tôi

-  Thông tin cá nhân, như tên, danh xưng, giới tính, ngày   sinh, quốc tịch.

-  Thông tin liên hệ, như địa chỉ (e-mail), số điện thoại,   quốc gia cư trú.

-  Thông tin liên quan đến tài khoản Global Meetings hoặc/và   RtWP của quý vị, như mật khẩu tài khoản, câu hỏi bảo mật và câu trả lời.

-  Thông tin tài chính, như số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ,   mã bảo mật, địa chỉ thanh toán được liên kết và ngày hết hạn của thẻ tín dụng   hoặc thẻ ghi nợ của quý vị.

-  Thông tin về số lượt truy cập của quý vị trên trang web   của chúng tôi, như địa chỉ IP, nhà cung cấp dịch vụ internet, loại trình duyệt,   hệ điều hành, các trang được mở trên trang web, ngày và giờ truy cập và các   trang web chuyển hướng.

-  Thông tin khác do quý vị cung cấp.

 

Liên quan đến   GMS:

-  Thông tin khác cần thiết cho công tác tổ chức sự kiện   và đăng ký, như tên sự kiện, ngày, địa điểm, người tham dự, chức vụ công việc,   công ty và trang web.

-  Các thông tin khác cần thiết để phát hành vé máy bay,   bao gồm hành trình đã lưu và đã mua.

 

Liên quan đến   RtWP:

-  Thông tin liên quan đến chuyến du lịch, như số hộ chiếu,   mã hành khách đã biết, số tài khoản khách hàng thường xuyên, công ty du lịch,   thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, lựa chọn chỗ ngồi, nhu cầu y tế,   yêu cầu về chế độ ăn uống và sở thích.

-  Thông tin liên quan đến yêu cầu của chúng tôi đối với   biểu mẫu trợ giúp và biểu mẫu phản hồi.

 

-   Để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ Global Meetings   và/hoặc dịch vụ Công cụ Lập kế hoạch Toàn cầu của chúng tôi.

-   Để tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ Global Meetings   và/hoặc các dịch vụ Công cụ Lập kế hoạch Toàn cầu của chúng tôi.

-   Để ghi lại ưu tiên của quý vị đối với các sản phẩm và dịch   vụ của chúng tôi.

-   Để có thể liên hệ và duy trì liên lạc với quý vị, bao gồm   các mục đích tiếp thị trực tiếp.

-   Để tổ chức các sự kiện và hoạt động quảng cáo khác.

-   Để phân tích sở thích của quý vị và các cơ hội kinh   doanh tiềm năng dành cho chúng tôi.

-   Để cung cấp cho quý vị các dịch vụ khách hàng của chúng   tôi.

-   Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, pháp lệnh của tòa án   hay để thực thi hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

-  Thực   hiện hợp đồng với quý vị. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần dữ liệu   cá nhân của quý vị để thực hiện hợp đồng với quý vị. Nếu quý vị từ chối cung   cấp cho chúng tôi những thông tin mà chúng tôi cần để thực hiện hợp đồng,   chúng tôi có thể sẽ không đáp ứng được tất cả các thỏa thuận trong hợp đồng,   tùy thuộc vào loại hợp đồng được ký kết.

-  Nghĩa   vụ pháp lý. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin của quý vị nếu cần thiết, để tuân thủ   một trong các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi có thể được pháp luật   yêu cầu thu thập và chia sẻ thông tin của quý vị với các cơ quan công quyền   hoặc tổ chức chính phủ trong quá trình thực thi các thủ tục hành chính cần   thiết để phục vụ cho công tác nhập cư và hải quan, phòng chống gian lận và đảm   bảo an ninh trên tàu bay. Nếu quý vị từ chối cung cấp cho chúng tôi những   thông tin mà chúng tôi cần để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, chúng tôi sẽ không   thể cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của quý vị.

-  Lợi   ích hợp pháp. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của quý vị khi cần thiết để đạt   được các lợi ích hợp pháp trong quá trình triển khai dịch vụ Global Meetings   hoặc RtWP. Ví dụ: vì lợi ích của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập, phân   tích và xử lý thông tin về khách hàng của mình để tìm kiếm các cơ hội chào   bán và phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng ưu tiên và nhu cầu của   khách hàng.

-  Trong   một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể liên hệ với quý vị nhằm đảm bảo   lợi ích hợp pháp của chúng tôi.  Đó là   khi quý vị yêu cầu chúng tôi liên hệ với quý vị thông qua một biểu mẫu liên hệ.   Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích tiếp   thị nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Ví dụ: trong trường hợp   SkyTeam thu thập địa chỉ email của quý vị thông qua quá trình bán sản phẩm hoặc   dịch vụ của mình và sử dụng địa chỉ này để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc   dịch vụ tương tự của SkyTeam. Trong những trường hợp đó, chúng tôi có thể   liên hệ với quý vị để đảm bảo lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

-     Từ   chính quý vị.

-     Từ   các bên giới thiệu chúng tôi với quý vị.

-     Từ   các bên mà quý vị đã đồng ý chia sẻ dữ liệu của mình với chúng tôi. 

-     Các   bên thứ ba hợp tác với chúng tôi trong quá trình triển khai các hoạt động tiếp   thị của chúng tôi.

-     Internet   (bao gồm cả mạng xã hội) trong phạm vi được cho phép theo luật hiện hành.

-     Các   bên thứ ba khác trong các trường hợp ngẫu nhiên.

Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu   cá nhân của quý vị lâu hơn mức cần thiết tùy theo mục đích sử dụng, như được   đề cập trong phần "Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân   này?". Về nguyên tắc, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ   liệu cá nhân của quý vị quá hai năm sau khi xử lý các sản phẩm và dịch vụ GMS   và/hoặc RtWP.

 

Trong một số trường hợp, chúng tôi   có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị lâu hơn mức cần thiết tùy theo mục   đích sử dụng, như khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu trữ dữ liệu cá   nhân của quý vị trong thời gian lâu hơn hoặc khi cần thiết liên quan đến các   khiếu nại pháp lý.

Nếu quý vị đến thăm cơ sở của chúng tôi, quý vị sẽ được giám sát qua   camera

-  Thông tin cá nhân, như tên, danh xưng, giới tính và tên   công ty.

-  Thông tin cấp quyền ra vào và thông tin về cuộc hẹn. 

-  Bản ghi hình ảnh từ hệ thống giám sát video tại các cơ   sở của SkyTeam.

-  Thông tin thu thập thời gian thông qua các thiết bị kiểm   soát thẻ ra vào để kiểm soát hoạt động ra vào.

-  Ảnh chụp để cấp thẻ ra vào.

-  Thông tin khác do quý vị cung cấp.

-  Kiểm soát nội bộ và an ninh doanh nghiệp, bao gồm kiểm   soát và đảm bảo an ninh tại các cơ sở CNTT và truyền thông.

-  Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, pháp lệnh của tòa án   hay để thực thi hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. 

-  Lợi   ích hợp pháp. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của quý vị khi cần thiết để đảm   bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong công tác kiểm soát nội bộ và đảm bảo   an ninh. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý vị thông qua   camera giám sát để thiết lập các cơ sở an ninh.

-     Từ   chính quý vị.

-     Từ   camera giám sát. 

-     Thông   qua các thiết bị kiểm soát thẻ ra vào.   

Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị   lâu hơn mức cần thiết tùy theo mục đích sử dụng, như được đề cập trong phần   "Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này?". Về nguyên tắc,   điều này có nghĩa là:

-  Các   bản ghi hình ảnh từ hệ thống camera giám sát được đặt trong các cơ sở của   SkyTeam sẽ không được lưu trữ trong thời gian quá bốn tuần.

-  Thông   tin thu thập thời gian thông qua các thiết bị kiểm soát thẻ ra vào để kiểm   soát hoạt động ra vào sẽ không được lưu trữ trong thời gian quá sáu tháng.

-  Trong   một số trường hợp, chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu của quý vị lâu hơn mức cần   thiết tùy theo mục đích sử dụng, như khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải   lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị trong thời gian lâu hơn hoặc khi cần thiết   liên quan đến các khiếu nại pháp lý.

Nếu quý vị tham gia vào các cuộc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng

-     Thông tin cá   nhân, như tên, danh xưng, giới tính, ngày sinh và quốc tịch.

-     Thông tin liên hệ,như   địa chỉ (e-mail), số điện thoại và quốc gia cư trú.

-     Thông tin liên   quan đến các ý kiến của quý vị về trải nghiệm của quý vị với SkyTeam.

-     Thông tin liên   quan đến các chuyến bay của quý vị, như thông tin chuyến bay, tài khoản thành   viên khách hàng thường xuyên, mã đặt chỗ và bất kỳ ý kiến nào liên quan đến   chuyến bay của quý vị.

-     Thông tin về số   lượt truy cập của quý vị trên trang web của chúng tôi, như địa chỉ IP, nhà   cung cấp dịch vụ internet, loại trình duyệt, hệ điều hành, các trang được mở   trên trang web, ngày và giờ truy cập và các trang web chuyển hướng.

-     Thông tin khác do   quý vị cung cấp.

-   Để thực hiện các cuộc khảo sát khách hàng nhằm phục vụ   công tác phân tích và tối ưu hóa các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

-   Để có cơ hội giành giải thưởng sau khi quý vị đã cho biết   rằng quý vị muốn tham gia vào chương trình rút thăm trúng thưởng.

-   Để có thể liên hệ và duy trì liên lạc với quý vị, bao gồm   các mục đích tiếp thị trực tiếp.

-   Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, pháp lệnh của tòa án   hay để thực thi hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. 

Đồng ý:

-   Chúng   tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị nếu quý vị đã đồng ý tham gia vào cuộc   khảo sát.

-   Quý   vị có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi.   Việc thu hồi sự đồng ý của quý vị sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của hoạt   động sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị trước khi quý vị thu hồi sự đồng ý.

 

Lợi ích hợp pháp:

-   Chúng   tôi có thể xử lý thông tin của quý vị khi cần thiết nhằm đảm bảo các lợi ích   hợp pháp của chúng tôi trong quá trình triển khai chương trình khảo sát mức độ   hài lòng của khách hàng. Ví dụ: vì lợi ích của chúng tôi, chúng tôi có thể   thu thập, phân tích và xử lý thông tin về khách hàng của mình để tìm kiếm các   cơ hội chào bán và phát triển các sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng ưu tiên và   nhu cầu của khách hàng.

-    Từ   chính quý vị.

-    Các   bên thứ ba hợp tác với chúng tôi trong hoạt động nghiên cứu khách hàng, như   các Thành viên hoặc InSites Consulting.

-    Các   bên thứ ba khác trong các trường hợp ngẫu nhiên.

Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ   liệu cá nhân của quý vị lâu hơn mức cần thiết tùy theo mục đích sử dụng, như   được đề cập trong phần "Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân   này?". Về nguyên tắc, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ   liệu cá nhân của quý vị trong thời gian quá 12 tháng.

 

Trong một số trường hợp, chúng tôi   có thể lưu trữ dữ liệu của quý vị lâu hơn mức cần thiết tùy theo mục đích sử   dụng, như khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu trữ dữ liệu cá nhân của   quý vị trong thời gian lâu hơn hoặc khi cần thiết liên quan đến các khiếu nại   pháp lý.

Nếu quý vị liên hệ với chúng tôi

-  Tên của quý vị.

-  Địa chỉ email của quý vị.

-  Thông tin do quý vị cung cấp thông qua câu hỏi hoặc tin   nhắn.

-  Thông tin do quý vị cung cấp trong cuộc trò chuyện với   Bộ phận Hỗ trợ SkyTeam của chúng tôi.

-  Thông tin khác do quý vị cung cấp.

-  Để trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị có thể đưa ra   hoặc để phản hồi bất kỳ ý kiến nào của quý vị.

-  Để cung cấp cho quý vị các dịch vụ khách hàng của chúng   tôi.

-  Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, pháp lệnh của tòa án   hay để thực thi hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. 

-  Lợi ích hợp pháp. Chúng tôi có thể triển khai các hoạt   động xử lý nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong trường hợp quý vị   đã liên hệ với chúng tôi. Ví dụ: trong trường hợp khi quý vị liên hệ với   chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc cuộc trò chuyện với Bộ phận Hỗ trợ   SkyTeam của chúng tôi.

-     Từ   chính quý vị.

Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị   lâu hơn mức cần thiết tùy theo mục đích sử dụng, như được đề cập trong phần   "Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này?". Về nguyên tắc,   điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị   trong thời gian quá hai năm sau khi chúng ta chấm dứt mối quan hệ kinh doanh.

 

Trong một số trường hợp, chúng tôi   có thể lưu trữ dữ liệu của quý vị lâu hơn mức cần thiết tùy theo mục đích sử   dụng, như khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu trữ dữ liệu cá nhân của   quý vị trong thời gian lâu hơn hoặc khi cần thiết liên quan đến các khiếu nại   pháp lý.

Nếu quý vị là một doanh nghiệp

-  Thông tin liên hệ của người liên hệ, bao gồm tên, địa   chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail.

-  Thông tin thanh toán.

-  Thông tin khác do quý vị cung cấp

-  Soạn thảo và xác minh hợp đồng, bao gồm đàm phán và quản   lý hợp đồng.

-  Quản trị tín dụng và quản lý nợ.

-  Duy trì liên lạc với doanh nghiệp.

-  Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, pháp lệnh của tòa án   hay để thực thi hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý. 

-  Thực   hiện hợp đồng với quý vị: Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần dữ liệu   cá nhân của quý vị để thực hiện hợp đồng với quý vị. Nếu quý vị từ chối cung   cấp cho chúng tôi những thông tin mà chúng tôi cần để thực hiện hợp đồng,   chúng tôi có thể sẽ không đáp ứng được tất cả các thỏa thuận trong hợp đồng,   tùy thuộc vào loại hợp đồng được ký kết.
 
 

-  Nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi sẽ xử lý thông tin của quý vị nếu cần thiết, để tuân thủ một trong các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi có thể được pháp luật yêu cầu thu thập và chia sẻ thông tin của quý vị với các cơ quan công quyền hoặc tổ chức chính phủ trong quá trình thực thi các thủ tục hành chính cần thiết để phục vụ cho công tác nhập cư và hải quan, phòng chống gian lận và đảm bảo an ninh trên tàu bay. Nếu quý vị từ chối cung cấp cho chúng tôi những thông tin mà chúng tôi cần để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của quý vị.
 
 

-  Lợi   ích hợp pháp. Chúng tôi có thể xử lý thông tin của quý vị khi cần thiết để   triển khai các hoạt động tiếp thị nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng   tôi. Ví dụ: vì lợi ích của doanh nghiệp chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập,   phân tích và xử lý thông tin về khách hàng của mình để tìm kiếm các cơ hội   chào bán và phát triển sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng ưu tiên và nhu cầu của   khách hàng.

-  Trong   một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể liên hệ với quý vị nhằm đảm bảo   lợi ích hợp pháp của chúng tôi.  Đó là   khi quý vị yêu cầu chúng tôi liên hệ với quý vị thông qua một biểu mẫu liên hệ.   Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích tiếp   thị nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Ví dụ: trong trường hợp   SkyTeam thu thập địa chỉ email của quý vị thông qua quá trình bán sản phẩm hoặc   dịch vụ của mình và sử dụng địa chỉ này để tiếp thị trực tiếp các sản phẩm hoặc   dịch vụ tương tự của SkyTeam. Trong những trường hợp đó, chúng tôi có thể   liên hệ với quý vị để đảm bảo lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

-     Từ   chính quý vị.

-     Từ   các bên giới thiệu chúng tôi với quý vị.

-     Internet   (bao gồm cả mạng xã hội) trong phạm vi được cho phép theo luật hiện hành.

-     Các   bên thứ ba khác trong các trường hợp ngẫu nhiên.

Chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị   lâu hơn mức cần thiết tùy theo mục đích sử dụng, như được đề cập trong phần   "Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này?". Về nguyên tắc,   điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị   trong thời gian quá hai năm sau khi chúng ta chấm dứt mối quan hệ kinh doanh.  

 

Trong một số trường hợp, chúng tôi   có thể lưu trữ dữ liệu của quý vị lâu hơn mức cần thiết tùy theo mục đích sử   dụng, như khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu trữ dữ liệu cá nhân của   quý vị trong thời gian lâu hơn hoặc khi cần thiết liên quan đến các khiếu nại   pháp lý.

Thông tin của quý vị có thể được thu thập bởi, chia sẻ với và xử lý bởi những cá nhân đang làm việc cho hoặc thay mặt cho SkyTeam trên cơ sở cần thiết cho các mục đích được mô tả ở trên.

Dữ liệu cá nhân của quý vị có thể được chia sẻ với các Thành viên, những người sẽ đóng vai trò là đơn vị kiểm soát dữ liệu. SkyTeam không kiểm soát các thực hành về quyền riêng tư của Thành viên. Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố về Quyền riêng tư của họ để biết thông tin về cách họ xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Quý vị có thể tìm thấy danh sách Thành viên tại đây

Chúng tôi có thể làm việc với các đối tác khác, như các công ty du lịch, đối tác và những công ty khác có liên quan đến công tác hỗ trợ sắp xếp lịch trình du lịch cũng như WTC Amsterdam hoặc Cơ quan Quản lý Sân bay Schiphol. Với mục đích này, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các đối tác đó, những người sẽ đóng vai trò là đơn vị kiểm soát dữ liệu. SkyTeam không kiểm soát các thực hành về quyền riêng tư của những đối tác đó. Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố về Quyền riêng tư của họ để biết thông tin về cách họ xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị.

Chúng tôi cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, như nhà cung cấp dịch vụ CNTT, nhà cung cấp mạng xã hội, cơ quan tiếp thị, công ty thẻ tín dụng và nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra phòng chống gian lận, cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Do đó, dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ được xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Khi chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một bên thay mặt cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, hoạt động như một đơn vị xử lý dữ liệu, chúng tôi đã tiến hành ký kết các thỏa thuận xử lý dữ liệu phù hợp theo quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Quy trình xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị có thể đòi hỏi phải chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị sang một nước thứ ba không cung cấp mức độ bảo vệ tương tự như trong Khu vực Kinh tế Châu Âu. Đó có thể là khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với các hãng hàng không Thành viên của chúng tôi hoặc với các bên thứ ba được lựa chọn khác mà chúng tôi đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Trong trường hợp áp dụng, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp khi chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị sang một quốc gia ngoài EEA, nếu quốc gia đó không cung cấp mức bảo vệ phù hợp theo các quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt. Ngoài ra, cũng có thể xảy ra trường hợp cần chuyển dữ liệu cá nhân để thực hiện thỏa thuận giữa chúng ta vì lợi ích của quý vị, do đó, dữ liệu cá nhân cũng có thể được chuyển mà không cần có quyết định thỏa đáng hoặc các biện pháp bảo vệ thích hợp. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi nếu quý vị muốn nhận thêm thông tin về các biện pháp mà chúng tôi đã thực hiện để bảo vệ thông tin của quý vị trên phương diện này.

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của quý vị luôn được bảo mật. Để ngăn chặn hành vi truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp vật lý, kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ những thông tin mà chúng tôi thu thập và xử lý.

Là chủ thể của dữ liệu, quý vị có một số quyền nhất định liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Quý vị có thể:

  • Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của quý vị. Quý vị có quyền hỏi chúng tôi liệu chúng tôi có đang xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị hay không và,nếu có, cung cấp cho quý vị một bản sao của dữ liệu cá nhân đó.

  • Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của quý vị. Quý vị có quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, nếu quý vị tin rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được về quý vị là không đầy đủ hoặc không chính xác. Nếu chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với những người khác, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho họ về hoạt động chỉnh sửa này nếu có thể.

  • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân của quý vị trong một số trường hợp. Nếu chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với những người khác, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về hoạt động xóa này nếu có thể. Do chúng tôi cần phải duy trì một số dịch vụ nhất định, có thể sẽ mất thời gian để xóa các bản sao dự phòng.

  • Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi ngăn chặn hoặc nghiêm cấm xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị trong một số trường hợp nhất định, và điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ tạm ngừng xử lý dữ liệu của quý vị trong một khoảng thời gian nhất định. Các trường hợp có thể dẫn quyền này bao gồm những tình huống mà tính chính xác của dữ liệu cá nhân của quý vị đang gây tranh cãi nhưng chúng tôi sẽ cần một khoảng thời gian để có thể xác minh tính chính xác (không chính xác) của các dữ liệu đó. Quyền này không ngăn chúng tôi tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trước khi lệnh hạn chế được dỡ bỏ. Nếu chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với những người khác, chúng tôi sẽ thông báo cho họ về lệnh hạn chế nếu có thể.

  • Yêu cầu thực thi quyền di chuyển dữ liệu của quý vị. Quý vị có quyền thu thập dữ liệu cá nhân mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi dưới định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được trên máy trong một số trường hợp nhất định. Bằng cách này, quý vị có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của mình tại nơi khác hoặc quý vị cũng có thể yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị cho bên thứ ba. Theo yêu cầu và khi điều này khả thi về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ trực tiếp chuyển dữ liệu cá nhân của quý vị cho một đơn vị kiểm soát khác.

  • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, nếu chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp của mình để xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được các căn cứ pháp lý bắt buộc cho phép thực hiện xử lý.
    Bất cứ lúc nào và hoàn toàn miễn phí, quý vị có thể phản đối các mục đích tiếp thị trực tiếp trong trường hợp dữ liệu cá nhân của quý vị được xử lý cho những mục đích đó, bao gồm các mục đích lập hồ sơ trong phạm vi có liên quan đến hoạt động tiếp thị trực tiếp đó. Trong trường hợp quý vị thực thi quyền này, chúng tôi sẽ không tiếp tục xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích đó.

  • Thu hồi sự đồng ý của quý vị. Quý vị có quyền thu hồi sự đồng ý của mình, nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của quý vị để làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân trước đây của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách quý vị có thể thu hồi sự đồng ý của mình đối với cookie và các công nghệ tương tự mà chúng tôi sử dụng khi quý vị truy cập trang web hoặc sử dụng ứng dụng của chúng tôi, vui lòng kiểm tra chính sách cookie trên trang web của chúng tôi hoặc trong ứng dụng.

  • Khiếu nại với cơ quan giám sát. Quý vị có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát cấp quốc gia của quý vị, nếu quý vị lo ngại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị.

Quý vị có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin liên hệ dưới đây. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của quý vị một cách thận trọng và phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào:

SkyTeam Airline Alliance Management Coöperatie U.A. (Công ty TNHH Quản lý Liên minh Hàng không SkyTeam)
Schiphol Boulevard 367, Tower B, 8th floor
1118 BJ Schiphol
website@skyteam.com

Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu