VÉ KHUYẾN MẠI VÒNG QUANH THẾ GIỚI

Các Điều khoản và Điều kiện

Hạng dịch vụ 

Phổ thông và Thương gia 

 

Khuyến mại có sẵn

Khuyến mại 15% trên hạng vé Phổ thông RTW thấp nhất     

(tối đa 26000 dặm/giá vé: RTWSKY 4)

Khuyến mại 15% trên hạng vé Thương gia RTW thấp nhất

(tối đa 26000 dặm/giá vé: RTWSKY 4)

 

 Miễn cước hành lý

-1 Kiện (tối đa 23Kg) đối với Hạng Phổ thông  

-2 Kiện (tối đa 23Kg) đối với Hạng Thương gia 

 

 Thời gian mở bán

15 tháng 12 năm 2016 - 31 tháng 3 năm 2017

 

 Thời gian bay

22 tháng 12 năm 2016 - 30 tháng 6 năm 2017 (Chuyến bay phải khởi hành trong khoảng thời gian này)

 

 Số dặm Tối đa

26000

 

 Thời gian lưu trú tối thiểu

10 ngày (ngoại trừ: xuất phát từ Nhật Bản và Tây Nam Thái Bình Dương: 5 ngày)

 

Thời gian lưu trú tối đa

6 tháng

 

Chuyển chuyến bay

tối thiểu 3 lần/tối đa 15 lần (chỉ cho phép chuyển tiếp hai lần tại cùng một điểm)

 

 Quá cảnh

tối thiểu 3 lần/tối đa 5 lần (chỉ cho phép quá cảnh hai lần tại cùng một điểm)

 

Giá vé khuyến mại RTW được áp dụng tùy thuộc vào lượng vé sẵn có của hạng đặt vé cụ thể.

Nếu hạng đặt vé được yêu cầu không có sẵn, giá vé RTW tiêu chuẩn sẽ được áp dụng

 

Giá vé khuyến mại RTW được áp dụng nếu tuyến đường không vượt quá 26000 dặm.

Nếu vượt quá số dặm tối đa (26000 dặm), giá vé RTW tiêu chuẩn sẽ được áp dụng. 

Đối với các quy định khác, tham khảo giá vé RTW tiêu chuẩn.