Hướng dẫn trợ giúp online

Xem bản demo trực tuyến này để tìm hiểu cách bạn có thể xây dựng hành trình Vòng quanh thế giới của bạn.

Công cụ Lập kế hoạch Vòng quanh thế giới của SkyTeam sẽ giúp bạn xây dựng các hành trình phù hợp với các điều kiện áp dụng của sản phẩm (Vé liên chặng Vòng quanh thế giới) và điều kiện bán của SkyTeam. Các chuyến đi như thế này thường phải tuân thủ những quy định phức tạp (ví dụ như lời hướng dẫn, bay qua Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, số lần nối chuyến cho phép, số điểm dừng, v.v...). Công cụ này sẽ đơn giản hóa và giúp bạn tối ưu hóa hành trình, tiết kiệm thời gian và công sức. 

Với công cụ Lập kế hoạch Vòng quanh thế giới của SkyTeam, bạn có thể xây dựng lộ trình Vòng quanh thế giới của bạn chỉ với vài cú nhấn chuột. Thật đơn giản như việc thêm vào các thành phố mà bạn muốn tham quan và sau đó nhấn vào nút để xây dựng lộ trình Vòng quanh thế giới cho mình.

Nhấn váo đế bằt đấu bán demo.