Quick reference guide

Các Quy tắc và Hướng dẫn Tham khảo

VÉ KHUYẾN MẠI VÒNG QUANH THẾ GIỚI

 Quy định & Hướng dẫn

Hạng dịch vụ

Phổ thông và Thương gia

Khuyến mại có sẵn

Giảm giá 15% vé hạng Phổ thông RTW trên tất cả các cấp độ số dặm

Giảm giá 15% vé hạng Thương gia RTW trên tất cả các cấp độ số dặm

Miễn cước hành lý

-1 Kiện (tối đa 23Kg) đối với Hạng Phổ thông  

-2 Kiện (tối đa 23Kg) đối với Hạng Thương gia   

Thời gian mở bán

Ngày 19 tháng 12 năm 2017-Ngày 31 tháng 03 năm 2018

Thời gian bay

Ngày 26 tháng 12 năm 2017-Ngày 30 tháng 06 năm 2018 (chuyến bay phải khởi hành trong khoảng thời gian này)

Cấp độ Số dặm

 Số dặm Tối đa: 26000 (RTWSKY4), 29000 (RTWSKY3), 33000 (RTWSKY2), 38000       (RTWSKY1)

Thời gian lưu trú tối thiểu

10 ngày (ngoại trừ: xuất phát từ Nhật Bản và Tây Nam Thái Bình Dương 5 ngày)

Thời gian lưu trú tối đa

6 tháng

Chuyển chuyến bay

Cho phép tối đa 15 ngày

 Quá cảnh

Yêu cầu tối thiểu 2 điểm/Cho phép tối đa 15 điểm đối với RTWSKY3, RTWSKY2, RTWSKY1

Yêu cầu tối thiểu 3 điểm/Cho phép tối đa 5 điểm đối với RTWSKY4

(chỉ cho phép quá cảnh tại cùng một điểm một lần)

 

Giá vé khuyến mại RTW được áp dụng tùy thuộc vào lượng vé sẵn có của hạng đặt vé cụ thể.

Nếu hạng đặt vé được yêu cầu không có sẵn, giá vé RTW tiêu chuẩn sẽ được áp dụng

 

Đối với các quy định khác, tham khảo giá vé RTW tiêu chuẩn.