Các Quy tắc và Hướng dẫn Tham khảo

Những điểm đến

1.064 điểm đến tại 178 quốc gia

Các hãng hàng không thành viên

AF, AM, AR, AZ, CI, CZ, DL, GA, FM, KQ, KE, 
KL, MF, ME, MU, OK, RO, SU, SV, UX, VN

Chuyến bay liên danh không phải là hãng hàng không thành viên không được chấp nhận

Hành trình

Chuyến đi phải bắt đầu và kết thúc cùng một quốc gia.

Chuyến đi phải có ít nhất (nhưng không nhiều hơn):
-một chuyến bay xuyên Đại Tây Dương
-một chuyến bay xuyên Thái Bình Dương
-một chuyến bay giữa khu vực 2 và khu vực 3.

Các giá vé sẵn có

4 mức giá vé cho số dặm bay tối đa lên đến:

26.000 dặm (mức giá vé: RTWSKY 4)*
29.000 dặm (mức giá vé: RTWSKY 3)
33.000 dặm (mức giá vé: RTWSKY 2)
38.000 dặm (mức giá vé: RTWSKY 1)

Số dặm trên các chặng mặt đất cũng được tính gộp vào trong số dặm cho phép tối đa.

Số chặng bay

4 đến 16 vé dành cho RTWSKY4

3 đến 16 vé dành cho RTWSKY3, RTWSKY2 và RTWSKY1

Đặt chỗ / Đặt vé

Yêu cầu đặt chỗ đối với tất cả các chuyến bay trước khi khởi hành.

7 ngày chỉ dành cho chuyến bay liên lục địa đầu tiên. Phải thực hiện việc mua vé trong vòng 72 giờ sau khi đặt chỗ và ít nhất 7 ngày trước khi khởi hành tùy theo lựa chọn nào đến trước.
D-7 chỉ dành cho chuyến bay liên lục địa đầu tiên. 

Lưu trú tối thiểu/tối đa

Trong khoảng 10 ngày sau khi chuyến bay liên lục địa đầu tiên khởi hành cho tới 1 năm.

* Ngoại trừ: xuất phát​từ Nhật Bản và Nam Thái Bình Dương : 5 ngày

Trạm dừng & Trạm quá cảnh

CHUYỂN CHUYẾN BAY
Cho phép tối đa 15 điểm

QUÁ CẢNH
Yêu cầu tối thiểu 2 điểm/Cho phép tối đa 15 điểm dành cho RTWSKY3, RTWSKY2 và RTWSKY1
Yêu cầu tối thiểu 3 điểm/Cho phép tối đa 5 điểm dành cho RTWSKY4

Yêu cầu phải có ít nhất 1 trạm dừng ở mỗi khu vực thế giới và phải khác khu vực thế giới xuất phát.

Trạm dừng tối đa: 3 ở Scandinavia, 5 ở Châu Âu, 3 ở bất kỳ quốc gia nào

Cho phép 2 trạm quá cảnh trong cùng một thành phố nhưng chỉ cho phép 1 trạm dừng trong bất kỳ thành phố nào

Chặng mặt đất được tính là 1 trạm dừng

Hạng dịch vụ

Phổ thông, Thương gia & Hạng Nhất

Khả năng kết nối vé liên chặng

Tất cả các vé liên chặng khác của SkyTeam có thể được phát hành kết hợp với Vé liên chặng Vòng quanh Thế giới.

Trẻ em

Trẻ sơ sinh (không có ghế ngồi): 10% giá vé
Trẻ sơ sinh (có ghế ngồi): 75% giá vé
Trẻ em từ 2 - 11 tuổi (có người đi kèm): 75% giá vé
Trẻ vị thành niên không có người đi kèm: Không được phép

Các thay đổi

125 USD nếu Không thực hiện chuyến bay (no-show)/Xuất lại vé

  • Bao gồm thay đổi cho chặng bay đầu tiên (từ điểm xuất phát)
  • Bao gồm việc tạo lại lộ trình (cộng với giá vé chênh lệch dựa trên việc tính lại số dặm và/hoặc số trạm dừng)

150 USD nếu Hủy/Hoàn trả

0 USD nếu thay đổi ngày/giờ/số chuyến bay (ngoại trừ chặng bay đầu tiên) (có thể áp dụng phí dịch vụ khác)

Miễn cước hành lý

Phổ thông 1 kiện (tối đa 23 kg mỗi kiện)
Thương gia 2 kiện (tối đa 23 kg mỗi kiện)
3 kiện đầu tiên (tối đa 23kg mỗi kiện)