Các Quy tắc và Hướng dẫn Tham khảo

Hướng dẫn Tham khảo Nhanh

Điểm đến

1,150 điểm đến tại 175 quốc gia


Hãng hàng không

AF, AM, AR, AZ, CI, DL, FM, GA, KQ, KE,

KL, MF, ME, MU, OK, RO, SU, SV, UX, VN

Không cho phép mã số chia sẻ trên các hãng hàng không không thuộc SkyTeam

*Không bao gồm CZ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019


Hành trình

Hành trình phải bắt đầu và kết thúc ở cùng một quốc gia.

Hành trình phải bao gồm ít nhất (nhưng không quá):

-một chuyến bay qua Đại Tây Dương

-một chuyến bay qua Thái Bình Dương

-một chuyến bay giữa khu vực 2 và khu vực 3.


Giá vé có sẵn

4 mức giá vé cho tổng số dặm tối đa lên tới:

26.000 dặm (cấu trúc loại giá cước: RTWSKY 4)

29.000 dặm (cấu trúc loại giá cước: RTWSKY 3)

33.000 dặm (cấu trúc loại giá cước: RTWSKY 2)

38.000 dặm (cấu trúc loại giá cước: RTWSKY 1)

Tổng số dặm cho khu vực biển được bao gồm trong phép tính tổng số dặm tối đa cho phép.


Quá cảnh & Chuyển tiếp

CHUYỂN CHUYẾN BAY
Cho phép tối đa 15 điểm 

QUÁ CẢNH
Yêu cầu tối thiểu 2 điểm/Cho phép tối đa 15 điểm dành cho RTWSKY3, RTWSKY2 và RTWSKY1 
Yêu cầu tối thiểu 3 điểm/Cho phép tối đa 5 điểm dành cho RTWSKY4

Yêu cầu ít nhất 1 điểm quá cảnh tại mỗi khu vực trên thế giới ngoài khu vực xuất phát

Số điểm quá cảnh tối đa: 3 tại Scandinavia, 5 tại châu Âu, 3 tại bất kỳ quốc gia nào

Cho phép 2 điểm chuyển tiếp trong cùng một thành phố nhưng chỉ cho phép một điểm quá cảnh trong bất kỳ một thành phố nào

Khu vực biển được tính là 1 điểm quá cảnh


Phí phụ thu

Đối với giá vé này, phí phụ thu Q sẽ được áp dụng, thay vì phí phụ thu YQ/YR (ngoại trừ phí an ninh và phí bảo hiểm nhất định).


Số vé

4 đến 16 vé dành cho RTWSKY4

3 đến 16 vé dành cho RTWSKY3, RTWSKY2 và RTWSKY1


Đặt chỗ / Xuất vé

Yêu cầu đặt chỗ cho tất cả các chuyến bay ít nhất 7 ngày trước khi khởi hành.

Xuất vé trong vòng 72 giờ sau khi đặt vé và ít nhất tại D-7.

*Chỉ áp dụng cho CZ: xuất vé vào/trước ngày 24 tháng 12 năm 2018 (do quy tắc mua vé trước 7 ngày).


Thời gian lưu trú Tối thiểu/Tối đa

Từ 10 ngày sau khi chuyến bay quốc tế đầu tiên khởi hành đến 1 năm

*Ngoại trừ: xuất phát từ Nhật Bản và Tây Nam Thái Bình Dương: 5 ngày


 Hạng dịch vụ

Phổ thông và Thương gia

Có thể nâng hạng từ hạng Phổ thông lên hạng Phổ thông Cao cấp và hạng Thương gia lên hạng Nhất (khi có sẵn). 


Trẻ em

Trẻ sơ sinh (không có ghế ngồi): 10% giá vé

Trẻ sơ sinh (có ghế ngồi): 75% giá vé

Trẻ từ 2-11 tuổi (đi kèm): 75% giá vé

Trẻ đi một mình: Không cho phép


Thay đổi

125 USD cho trường hợp Khách không có mặt/Tái cấp

·Bao gồm những thay đổi với khu vực đầu tiên (từ nơi đi)

·Bao gồm điều chỉnh tuyến đường (cộng với chênh lệch giá vé, dựa trên tính toán lại số dặm và/hoặc số điểm dừng chân)

150 USD cho trường hợp Hủy vé/Hoàn vé

0 USD cho trường hợp thay đổi ngày/giờ/số chuyến bay (trừ khu vực đầu tiên) (phí dịch vụ địa phương có thể áp dụng)

*Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với chuyến bay CZ hiện tại đã đặt trước trong năm 2018, thì chỉ được phép thay đổi từ chuyến bay CZ sang chuyến bay khác của CZ trong cùng một khu vực (chỉ thay đổi ngày). Không cho phép thay đổi từ một hãng vận chuyển khác sang CZ.


Miễn cước hành lý

Hạng Phổ thông 1 kiện (tối đa 23kg mỗi kiện)

Hạng Thương gia 2 kiện (tối đa 23kg mỗi kiện)