Fabio Novembre

Fabio Novembre

Kiến Trúc Nomadic

Theo những gì anh có thể nhớ, kiến trúc sư và nhà thiết kế tại Milan, Fabio Novembre luôn làm việc cho các dự án trên toàn cầu. Vào năm 2014, ông đã thiết kế trụ sở mới của AC Milan, nơi mà ông cũng sẽ hỗ trợ.