Jareau Wade

Jareau Wade

Người Nhiều Tham Vọng Của Palo Alto

Doanh nhân kỹ thuật số ở San Francisco, Jareau Wade không phải là một anh chàng kỹ sư công nghệ tầm thường của bạn. Là một du khách rất tâm huyết, Jareau đã sớm trải nghiệm khái niệm văn hóa cầu nối. Anh có thể di chuyển giữa các thế giới và chính sự ham hiểu biết đã truyền cảm hứng cho công việc và các chuyến đi của anh.