Leaf Greener

Leaf Greener

Chuyên Gia Tư Vấn Thời Trang Luôn Di Chuyển

Leaf Greener, "vị khách du lịch thoải mái" và là người bận rộn tự nhận, nhà văn và Biên tập Thời trang. Có trụ sở đặt tại Thượng Hải, bay từ thành phố này sang thành phố khác, Leaf sống theo nhịp của các Tuần lễ Thời trang Quốc tế. Mục tiêu của cô? Dõi theo sự đổi mới và phát hiện những tài năng thời trang giỏi nhất ở bất cứ nơi đâu cô tới.