Charlie Dark – @Daddydarkrdc

Charlie Dark là người đứng sau Run Dem Crew, một cộng đồng điền kinh nổi tiếng làm thay đổi cuộc sống của người dân London và người dân ở các thành phố lớn trên toàn thế giới. Thúc đẩy sự khỏe mạnh thông qua việc cùng nhau chạy bộ, trò chuyện và tạo động lực, mục tiêu của ông là đoàn kết và truyền cảm hứng.