Franz Keilhofer – @Gingerwoodturner

Nơi sinh sống của Franz là ở nhà ông trong phòng làm việc ở Đức, nhưng ông thường đi du lịch. Nhà một nhà quan sát, ông thích trải nghiệm các nền văn hóa, kết cấu và cảnh quan mới. Tìm hiểu thêm về đặc tính và nhu cầu cá nhân của ông để có hành trình công tác xuyên suốt, thông minh và thoải mái.